I can't help but think that I have two cats waiting for me...

 Sateenkaarisilta

Juuri taivaan tällä puolella on paikka, jota kutsutaan Sateenkaarisillaksi. Kun sellainen eläin kuolee, joka on ollut täällä erityisen läheinen jollekulle, tuo lemmikki menee Sateenkaarisiltaan. Siellä on niittyjä ja mäkiä kaikille erityisille ystävillemme, jotta ne voivat juosta ympäriinsä ja leikkiä yhdessä. Siellä on paljon ruokaa, vettä ja auringonpaistetta, ja ystävämme ovat lämpimässä ja niillä on hyvä olla. Kaikki sellaiset eläimet, jotka ovat olleet sairaita tai vanhoja, ovat jälleen terveitä ja elinvoimaisia; haavoitetut tai vammautuneet ovat jälleen eheitä ja voimakkaita, juuri sellaisia jollaisina muistamme ne menneitten aikojen unissamme. Eläimet ovat onnellisia ja tyytyväisiä yhtä pientä asiaa lukuun ottamatta: jokainen niistä kaipaa jotain jälkeen jäänyttä niille erityisen tärkeää henkilöä. Ne kaikki juoksevat ja leikkivät yhdessä, mutta tulee päivä, jolloin joku yhtäkkiä pysähtyy ja jää tuijottamaan etäisyyteen. Sen kirkkaat silmät ovat tarkkaavaiset, sen innokas keho vapisee. Yhtäkkiä se alkaa juosta pois ryhmästä kiitäen vihreän ruohokentän yli nopeammin ja nopeammin. Se on onnistunut näkemään sinut, ja kun sinä ja erityinen ystäväsi lopulta kohtaatte, te takerrutte toisiinne jälleennäkemisen riemussa ettekä koskaan enää eroa. Onnellisia suukkoja sataa kasvoillesi, kätesi hyväilevät rakastettua päätä, ja katsot jälleen kerran lemmikkisi luottavaisiin silmiin, jotka niin kauan olivat poissa elämästäsi, mutta eivät koskaan poissa sydämestäsi. Sitten ylitätte Sateenkaarisillan yhdessä...

Kirjoittaja tuntematon

Rainbow bridge

Just on this side of heaven, there is a place that is called Rainbow Bridge. When such an animal dies, that has been really close to somebody, that pet will go there. There are meadows and hills to all our special friends, so they can run around and play together. There are lots of food and water and sunshine, and our friends are warm and feeling fine. All those animals, that have been sick or old, are healthy and full of life again; wounded or crippled are whole and strong again, just like we remember them as in our dreams of days that were lost. They are happy and satisfied except for only one thing: They all miss something that was left behind, a special person. They all run and play together, but there will be a day, when one of them stops and starts to stare at the distance. Those bright eyes see all, energetic body will tremble.  Suddenly it starts to run away from the group, gliding over the green grass faster and faster. It has finally seen you, and when you and your specal friend finally meet, you cling to each other in the thrill of reunion and will never part again. Happy kisses rain on your face, your hands caress the loved head and you look into the trusting eyes of your pet again, the eyes that  were gone from your life for so long, but never from your heart. Then you cross the Rainbow Bridge together...

Writer unkown
Translation: Darial Kuznetsova.

Comments

Popular posts from this blog

Slice of Life: Loneliness and real friends

Slice of life: My complicated family situation

Ragnarok Yuletide - Christmas Is Here (accurate lyrics)